Hem

Denna hemsida samlar alla lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för den fysiska planeringen och byggandet i Sverige. "En enkel digital sammanställning av byggregler som gör det lite enklare och mer tillgängligt att hitta de bestämmelser som gäller"


jjkonsult.se

Informationen om reglerna och bestämmelserna på denna sida är ingen officiell version av dessa och saknar därmed rättsverkan. Det är alltid den tryckta versionen av bestämmelserna som gäller i rättssammanhang. Denna information är att betrakta som ett sätt att få en överskådlig uppfattning om vilka regelverk, förordningar och föreskrifter som gäller. Byggregler.nu eller dess ägare äger och/eller tar inget ansvar i något sammanhang där denna information används.